Denne siden inneholder anbefalinger for yrkesfagslærere og unge elever innen turisme, helse og omsorgsfag, byggfag og matproduksjon som er spesifikk for det enkelte land. Ta i betraktning at selv om vi har besøkt disse lenkene, kan vi ikke holdes ansvarlige for det innhold som måtte finnes på disse lenkene eller anbefalinger og endringer som blir gjort på disse eksterne sidene.

 

http://www.teachthought.com/blended-learning-2/the-definition-of-blended-learning/

Denne siden beskriver hvordan man kan bruke Blended Learning, samt nyttige lenker til bruk i skolesammenheng og eller til det private.

http://www.difi.no/ledelse-og-organisering/e-laering-og-digitale-verktoy

Difi tilbyr fleksible og digitale læringsformer. Opplæringstiltakene kan brukes av alle, uavhengig av tid og sted. E-læringskursene kan også brukes i samspill med virksomhetenes egne interne tiltak.

http://www.vincieducation.com

Dette er en side hvor man kan kjøpe lærings programmer, tablets, mm.

http://blogs.skillsoft.com/learning-re-imagined/2012/11/throw-back-thursday-blended-learning.html

På denne siden kan man lære hvordan man skal lage blended learning units.

http://www.nytimes.com/2013/05/30/technology/personaltech/images-and-voices-teach-the-basics-of-reading.html?ref=personaltech

Her har vi noen programmer til Ipad som lærer barn lesing og skriving ved bruk av bilder og lyd.

http://learnpad.co/

Her finner man lærings applikasjoner som kan brukes på alle skoletrinn.

http://www.naeyc.org/tyc/article/touch_and_grow

Berør og voks: Læring og utforsking ved hjelp av tablets.

http://plpnetwork.com/2012/11/21/teaching-smartphones/

Denne siden beskriver hvordan man kan bruke smart telefoner i læring.

http://mobilelearningacademy.org/2013/02/5-skills-students-develop-by-using-smartphones/

Denne siden beskriver hvordan man kan lære med mobile enheter.

http://gettingsmart.com/2013/01/part-1-44-smart-ways-to-use-smartphones-in-class/

Denne siden kommer med tips om hvordan man kan bruke mobile enheter i klasserommet.

 

Svake elever reddes av gode lærere

En veiviser for språkopplæring på arbeidsplassen

Språket – Nøkkelen til arbeidslivet

Økende krav om grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

Helhet i samfunnets kompetansebehov

Den europeiske interkulturelle arbeidsplassen

Change Language

Choose Language Deutsch English Espanol Italiano Norsk Türkce

EU

Prosjektet (n° 2011-1-NO1-LEO05-03245) har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Data Protection