Her vil du finne nyheter om hva som foregår i prosjektet gjennom hele prosjektperioden. Her vil vi gi deg informasjon om prosjektrelaterte aktiviteter, spredningsaktiviteter, forventede resultater og lignende i Norge.

Avsluttende konferanse ble markert

REACH avsluttende konferanse ble gjennomført den trettende september 2013 i Firenze, Italia. Her ble informasjon ble delt om utvikling og test-resultatene, så vel som det som har blitt lært gjennom å presentere produktene for personer med ansvar for intern kompetanseheving i ulike bedrifter eller lærere i sitt direkte arbeid med studentene.