Prosjektet "REACH the hard-to-reach: how to engage young learners in workplace training via mobile assisted learning" er en overføring av det vellykkede eTEN- prosjektet "BLOOM-bite sized learning opportunities on mobile devices" (2008-2009). REACH skal videreutvikles i perioden mellom september 2011 og utgangen av 2013 og har til hensikt å utvikle nyskapende og konkrete tiltak for yrkesfagsutdanningen. Videre skal det vise hvordan yrkesfagslærere, og rådgivere kan øke motivasjon og øke deltakelse blant unge elever.

Mer konkret skal dette oppnås ved hjelp av spennende multimedia lærings- moduler på grunnleggende ferdigheter og kundebehandling, som tilbys via mobile enheter for å utvikle utvalgte arbeidssektorer: turisme, helse og omsorg, byggebransjen og matproduksjon i Norge, Italia, Spania, Tyrkia.

 

REACH demo

Change Language

Choose Language Deutsch English Espanol Italiano Norsk Türkce

EU

Prosjektet (n° 2011-1-NO1-LEO05-03245) har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Data Protection