“REACH the hard-to-reach: how to engage young learners in workplace training via mobile assisted learning (Gençleri işyerinde mobil destekli araçlarla nasıl eğitebiliriz)” Projesi, 2008-2009 tarihleri arasında yürülmüş eTEN projesi olan "BLOOM-bite sized learning opportunities on mobile devices” projesinin başarılı şekilde transfer edilmesiyle uygulamaya konulan bir projedir. Eylül 2011 ve 2013 tarihleri arasında yürütülecek olan proje; Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) için yenilikçi ve somut önlemlerin nasıl alınabileceği, VET öğretmenleri, eğiticileri ve danışmanlarına genç öğrencilerin motivasyonu ve katılımının nasıl artırılması gerektiği konularında yol gösterecektir.

Daha somut olarak, temel beceri ve müşteri hizmetleri eğitiminin cazip bir yöntem olan multimedya yoluyla mobil cihazlar üzerinden; turizm, sağlık, inşaat ve gıda üretimi iş alanlarında Norveç, İtalya, İspanya, ve Türkiye’de uygulanmasıdır.

 

REACH demo

Change Language

Choose Language Deutsch English Espanol Italiano Norsk Türkce

EU

Bu proje, (n° 2011-1-NO1-LEO05-03245), Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır, ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı için sorumlu tutulamaz.

Data Protection